Om Företagsföreningen Hällefors

Vår förening, med 100 medlemsföretag, visar näringslivets bredd i en mångfald av branscher. Här finns olika former av företag – från enskilda firmor till internationella koncerner.

Föreningens syfte är att stärka företagarna i Hällefors kommun.

Det gör vi genom: 
att värna om Hällefors kommuns företag samt skapa förståelse för deras betydelse

att föra medlemmarnas talan inför myndigheter och andra sammanslutningar inom närings- och samhällslivet

att medverka till att företagarna aktivt deltar i samhällsutvecklingen för en attraktiv kommun

att verka för samförstånd och samarbete med andra organisationer inom näringsliv, föreningsliv och kommun
att skapa mötesplatser och möjlighet till nätverkande för medlemmarna

Årsmöte och stadgar

Som förening styrs vi av stadgar och av vårt högsta beslutande mötet, Årsmötet. Alla medlemmar har rösträtt vid årsmötet där vi bland annat väljer föreningens styrelse. Läs mer om våra stadgar och årsmötet: Klicka för att se Företagsföreningens stadgar

Styrelsen

Ordförande: Tobias Nygren, FirstEye 
Vice Ordförande: Ulrika Jonson, Direkten Grythyttan
Sekreterare: Maria Dahlqvist, Hällefors Bokhandel
Kassör: Kim Mattson Wulf, Thörnbloms Vulk
Ledamot: Vivianne Pettersson, Hällefors Bostads AB
Suppleant: Christian Funk
Valberedning: Lisa Lövgren, Lizas Skor