Länkar

Vi har inte alla svaren men vill stödja dig att hitta en väg vidare med dina frågor. Det finns många offentliga organisationer där du både kan få information på deras hemsidor eller så ger de möjlighet för personlig rådgivning. Kolla in länkarna nedan!

Hällefors
På kommunens egen hemsida hittar du nyheter, information, vägledning för dig som är företagare eller planerar att etablera dig här: Hällefors kommun


Rådgivning

Du som funderar på att starta företag eller precis har startat eget, få kostnadsfrit, konfidentiell och objektiv rådgivning: NyföretagarCetrum Bergslagen


Registering, checklistor, lagar och regler

För dig som vill starta och driva företag är Verksamt.se en utmärkt sida för information. Här kan du registrera ditt företag, hitta checklistor, hitta vad som gäller avseende lagar och regler och kring tillstånd och mycket mer: Verksamt.se